Inledning av ett tillfälligt ansökningsförfarande för investeningar inom fiskehamnar

Stöd kan beviljas upp till 4 500 000 €.Sista ansökningsdag är 20.10.2017