Nya lokala fiskeaktionsgrupper har valts

Jord- och skogsbruksministeriet har valt de lokala fiskeaktionsgrupper, även kallade fiskeleadergrupper, som ska ansvara för lokal utveckling av fiskerinäringen under Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens nya programperiod. På det finländska fastlandet finns det i fortsättningen tio lokala fiskeaktionsgrupper, och gruppernas verksamhet täcker ett betydligt större geografiskt område än under den tidigare programperioden.

Ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) program för Finland finansieras lokalt ledd utveckling av fiskerinäringen även under programperioden 2021–2027. Syftet med den lokalt ledda utvecklingen är att stödja utvecklingsverksamhet som baserar sig på regionens behov och styrkor, utnyttja lokal sakkunskap och ge människor möjligheter att delta i utvecklingen av den egna regionen och dess fiskerinäring.

För den nya perioden har det valts ut tio lokala fiskeaktionsgrupper, varav nio är grupper som var verksamma också under den tidigare programperioden. En ny grupp är Kuha-Suomen Kalaleader, vars verksamhet täcker Birkaland, Egentliga Tavastland, Lappajärvi och Etseri. Den geografiska täckningen för de lokala fiskeaktionsgruppernas verksamhet växer betydligt, eftersom också en del av de tidigare grupperna har utvidgat sitt verksamhetsområde. Varje grupp har för sitt eget område utarbetat en strategi, där de beskriver verksamhetens mål och åtgärder för programperioden.

De nya grupperna valdes på förslag av Leaderverksamhetens urvalskommitté. Urvalskommittén är gemensam med jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och består av experter på lokal utveckling från olika förvaltningsområden. På grundval av urvalskommitténs förslag höjde jord- och skogsbruksministeriet beloppet av EHFVF-finansiering för lokal utveckling från de 9 miljoner euro som ursprungligen hade planerats till 9,6 miljoner euro för att alla de tio lokala fiskeaktionsgrupper som hade lämnat in ansökan skulle kunna beviljas finansiering.

Fiskerinäringens leaderverksamhet fortsätter under den nya perioden även på Åland, där det tidigare har funnits en lokal fiskeaktionsgrupp. Åland har ett eget ansökningsförfarande, som genomförs senare.

Grupperna i Finland, med undantag för Åland, är under den nya perioden följande:

Grupp EHFVF-finansiering, €
Sisä-Suomi 1 100 000
Kainuu-Koillismaa 1 100 000
Itä-Suomi 1 050 000
Länsi 1 050 000
Sydkusten 1 000 000
Perämeri 950 000
Österbotten 900 000
Lappi 900 000
Skärgårdshavet 900 000
Kuha-Suomi 650 000
Sammanlagt 9 600 000

Kalaleader-ryhmät kartalla

I Fastlandsfinland finns i fortsättningen tio lokala fiskeaktionsgrupper. Åland har ett eget ansökningsförfarande, som genomförs senare.