Blå omsorg – bekämpning av utslagning genom fiske

21.09.2017 I det här projektet tillämpar man i en havsnära miljö konceptet Green Care, som baserar sig på välmående som fås från naturen. Fördjupning i fiske och fiskarnas värld hoppas vända om riktningen av livet för unga som befinner sig i en problematisk situation....

Mera lokal sik till Bottenhavets kust

2.10.2017 I projektet försöker man förstärka sikfångsterna på Bottenhavet med hjälp av yngelplanteringar Sik har traditionellt varit en viktig fisk på Bottenhavets kust både för konsumenter och fiskare. Under de sista åren har fiskad sik inte räckt till marknaden som...

Mervärde för strömmingsfångst

4.10.2017   Pyhäjärvi-institutet har startat ett projekt under vilket man kartlägger möjliga mervärdesprodukter som kunde fås av strömming och som har kommersiell potential.   För odlad regnbågslax har man redan länge undersökt sidoströmmar som uppkommer i...

Taimen behärskar också projektsoppa

Taimen behärskar också projektsoppa 29.12.2017 Med hjälp av stödet kan företaget utveckla sina produktionsprocesser, vilket påverkar välbefinnande av fiskar, produktivitet och de anställdas arbetstrivsel. Taimen-yhtiöt är en ledande aktör i fiskbranschen i Finland och...

Ändringar i bestämmelserna om kommersiellt fiske 1.5.2018

Jord- och skogsbruksministeriets frisättning 18.4.2018: Ändringar i bestämmelserna om kommersiellt fiske 1.5.2018 Detta meddelande innehåller information om den ändrade lagen och förordningen om kommersiellt fiske som träder i kraft den 1 maj 2018. Förhandsanmälan vid...