Ansöknings­anvisningar och blanketter

Ansökningsanvisningar och blanketter

Alla ansökningsanvisningar, bulletiner och blanketter relaterade till EHFF-stöd under programperioden 2014–2020 publiceras här. Utöver dessa hittar du blanketter relaterade till fisket på NTM-centralens hemsida.

Muikun lapiointia troolarissa © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Ansökningsanvisningar och blanketter

Alla ansökningsanvisningar, bulletiner och blanketter relaterade till EHFF-stöd publiceras här. Utöver dessa hittar du blanketter relaterade till fisket på NTM-centralens hemsida.

EHFF Ansökan och anvisningar (PDF)

Hyrrä-anvisningar

Hyrrä-logo

Urvalskriterier för projekt

EHFF urvalskriterierna (PDF) 21.11.2019

Ansökningsanvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet har överfört alla åtgärder, med undantag för lokal utveckling, till ett tidsbundet ansökningsförfarande från och med den 1 januari 2022.

Lokalt ledd utveckling
Lokalt ledd utveckling – art. 63 – Fiskeriaktiongruppernas lokalt ledda utvecklingsprojekt (PDF)

Fiskeberedning och handel 

Fiskeberedning och -handel – art. 68 Utveckling av marknaden (PDF)

Bedömningsblanketter

Hållbart fiske
Hållbart fiske – art. 26 – Innovation inom fisket
Hållbart fiske – art. 27 – Rådgivningstjänster inom fisket
Hållbart fiske – art. 28 – Partnerskap mellan forskare och fiskare
Hållbart fiske – art. 29 – Humankapital och dialog
Hållbart fiske – art. 30 – Diversifiering av verksamheten
Hållbart fiske – art. 31 – Etableringsstöd för unga fiskare
Hållbart fiske – art. 32 – Hälsa och säkerhet
Hållbart fiske – art. 38 – Miljöinvesteringar inom fisket
Hållbart fiske – art. 39 – Fiskets miljöinnovation
Hållbart fiske – art. 40 – Insamling av avfall från havet
Hållbart fiske – art. 40 – Skydd och återställande av vattenekosystem
Hållbart fiske – art. 40 – Kompensation för fångstskador orsakade av sälar och skarvar
Hållbart fiske – art. 41 – Modernisering eller ersättning av motorer
Hållbart fiske – art. 42 – Förbättrande av fångstens mervärde
Hållbart fiske – art. 43 – Utveckling av fiskehamnar och landningsplatser

Lokalt utveckling
Lokalt utveckling – art 63 – Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen (PDF)

Hållbart vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 47 – Innovationer i vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 48 – Investeringar i vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 49 – rådgivningstjänster för vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 50 – Humankapital och nätverksbyggande (PDF)
Hållbart vattenbruk – art. 56 – Djurens hälsa och välbefinnande
Hållbart vattenbruk – art. 57 – Försäkring för vattenbruksbestånd (PDF)

Fiskeberedning och handel
Fiskeberedning och handel – art. 66 – Produktions- och saluföringsplaner (PDF)
Fiskeberedning och handel – art. 68 – Utveckling av marknaden
Fiskeberedning och handel – art. 69 – Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter