Vesiviljelyn investoinnit (art. 48)

Merkittävä osa haetuista vesiviljelyn tuista on tämän artiklan alaisia. Tuki voi olla enintään 40% kokonaiskustannuksista. Yhteistyö-/kumppanuussopimus tutkimuslaitoksen kanssa mahdollistaa tuen korottamisen. Tukea ei myönnetä yrityksen omistuksen siirtämiseen. Kannattaa huomata, että Suomessa eivät ole käytössä kaikki tässä artiklassa mainitut toimenpiteet. Niitä on karsittu kansallisessa toimintaohjelmassa. Alla on lista niistä toimenpiteistä jotka ovat tällä hetkellä käytössä.

Vesiviljelyyn tehtävät tuottavat investoinnit

Yleisperusteluna kaikki tuotantokyvyn ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi tarvittavat investoinnit. Tämän toimenpiteen esimerkkejä voivat olla esimerkiksi veneet, perkuujärjestelmät tai vaikkapa ruokinta-automaatio. Todennäköisesti tämä on yleisimmin käytetty tukikohde.

Tuotteiden laadun parantaminen tai niille lisäarvoa tuovat investoinnit

Olennainen osa laadun parantamista on esimerkiksi jäähdytys ja omavalvonnan investoinnit, lisäarvoa voidaan tuottaa esimerkiksi perkuu- ja fileerausjärjestelmillä tai pakkausjärjestelmillä.

Vesiviljelytuotannon ja viljeltävien lajien monipuolistaminen

Nimensä mukaisesti tätä voidaan käyttää tuotannon monipuolistamisen aiheuttamien investointikustannusten korvaamiseen. Erityistä ohjeistusta siitä mikä on tuotannon monipuolistamista, ei ole olemassa. Perusteluksi saattaa riittää nykyisen tuotantosuunnan laajentaminen, esimerkiksi 3-vuotiskierron ottaminen 2-vuotiskierron rinnalle, mutta tästä ei toistaiseksi ole ennakkotapauksia

Vesiviljely-yksiköiden nykyaikaistaminen

Yleisesti korvausinvestoinnit eivät ole tukikelpoisia, mutta nykyaikaistaminen tarkoittaa nimenomana vanhan toimintatavan, menetelmän ja myös laitteiston uusimista. Tätä olisi mahdollista siis käyttää kaikken modernisointiin. Erityisen suositeltavaa olisi tietenkin myös käyttää hetki työolosuhteiden miettimiseen, sillä toimenpiteen kautta tuetaan myös henkilökunnan työolojen ja turvallisuuden parantamisen investointeja.

Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät parannukset ja nykyaikaistaminen

Tämä toimenpide auttaa rahoittamaan kaikki suojausmenetelmät myös hylkeiden ja lintujen osalta, tai sisävesillä olennaisten saukkojen ja minkkien torjunnan kulut. Toistaiseksi rajauksia tuettavissa menetelmissä ei ole asetettu. Esimerkiksi karkoittimet ja suojaverkot ovat tuettuja.

Olemassa olevien vesiviljelylammikoiden tai -altaiden ennallistaminen

Tämän yleisen toimenpiteen avulla voidaan tukea luonnonravintolammikoiden ylläpitämiseksi tehtäviä hankkeita ja investointeja. Esimerkiksi munkki- ja keruulaitteiden tuki ei kuitenkaan onnistu tästä toimenpiteestä, vaan niitä on mahdollista tukea alussa mainitun ”tuottavat investoinnit”-toimenpiteen kautta.

Vesiviljely-yritysten tulojen monipuolistaminen kehittämällä täydentäviä toimintoja

Uusia sivuelinkeinoja voidaan tukea, mutta edellytyksenä on, että uudet toiminnot ovat nimenomaan päätoimeen, eli vesiviljelyyn liittyviä. Kyseessä voi olla vaikkapa kalaravintola, mitä esimerkkiä on käytetty kalastuksen yhteydessä. Tukiartikla itse mainitsee esimerkkeinä kalastusmatkailun, ympäristöpalvelut sekä koulutustoiminnan.

Teksti: Mika Halttu, Kainuun ja Koillismaan kalaleader