Närmatsdagen går av stapeln 11.09.2021 – Bli arrangör!

Närmatsdagen går av stapeln 11.09.2021 – Bli arrangör!

Närmatsdagen går av stapeln 11.09.2021. Närmatsdagen är avsedd för alla som arbetar med finländsk närproducerad mat. Också företagare inom fiskerinäringen önskas delta i evenemanget. Ett företag som deltar ansvarar själv för arrangemang, men man kan också samarbeta...

Aktuellt om övervakningen av fiskhandeln 2019

NTM-centralen i Egentliga Finland följer upp och övervakar också fiskhandeln under den pågående fiskeperioden genom att granska uppköpsanmälningar och göra kontrollbesök. Läs mer av infobrevet: INFOBREV TILL UPPKÖPARE REG Registreringsblankett INFOBREV TILL UPPKÖPARE...

Effekterna av höjningen av gösens minimått -projektet startar

Projektet som undersöker effekterna av höjningen av gösens minimimått på de kommersiella fiskarnas gösfångster och på gösbeståndet har startat och varar till slutet av år 2020. Målet är att reda ut vilka effekter höjningen av minimåttet på gös har för de kommersiella...