Maria Saarinen fick Årets Fiskebragd pris av Åbolands Fiskarförbund

Fiskeriaktivator Maria Saarinen Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp fick i år Åbolands fiskarförbunds priset ”Årets Fiskebragd”.  Maria har ihärdigt och målmedvetet arbetat för yrkesfiskarnas väl i Skärgårdshavet och Åboland och fört fiskets talan i många sammanhang....

Fiskerinäringens mål för regeringsprogrammet

De viktigaste organisationerna inom fiskeindustrin har publicerat gemensamma regeringens programmål när vårparlamentariska valet närmar sig: FISKERINÄRINGENS MÅL FÖR REGERINGSPROGRAMMET: ALLA HAR RÄTT ATT ÄTA INHEMSK FISK