Ansökan om krisstöd för fiskeriföretag inleds den 18 maj 2020

De nationella stöden för fiskerinäringen till företag som drabbats av coronavirusepidemin har godkänts.  Företagen kan få 3 000 – 10 000 euro i understöd. Stöd kan sökas av de företag inom fisket, vattenbruket, fiskförädlingen och fiskhandeln som fått ekonomiska...

Förskottsbetalningar är nu möjliga också i investeringsprojekt

Det är nu möjligt att ur Europeiska havs- och fiskerifonden göra förskottsbetalningar även för investeringsprojekt om projekten hänför sig till anpassningen till coronavirusepidemin. Riksdagen har godkänt en lagändring som trädde i kraft den 4 maj 2020. För...