Webinaarisarja kertoo kalatalouden innovaatio-ohjelmien ajankohtaiset kuulumiset

 

Uusi webinaarisarja kertoo kalatalouden innovaatio-ohjelmien ajankohtaiset kuulumiset. Maaliskuussa järjestettävät neljä webinaaria käsittelevät vesistökunnostuksia, vesiviljelyn innovaatioita, tulevaisuuden kalatuotteita ja kaupallisen kalastuksen uusimpia ratkaisuja. 

Voit osallistua yhteen tai useampaan webinaariin. Webinaarien tarkempi ohjelma ja osallistumislinkki julkaistaan tällä sivulla, kun ne valmistuvat. Merkkaa jo päivät kalenteriisi ja tule kuulemaan kalatalouden uusimmista tuulista!

Kalatalouden innovaatio-ohjelmista löydät lisätietoa tästä linkistä.

16.3.2021 klo 13.00-14.30 Vesistöjen kunnostaminen on osa kestävää kalavarojen hoitoa 

13.00-13.15. Kalatalouden ympäristöohjelma pähkinänkuoressa. Miten kalatalouden ympäristöohjelmassa pyritään edistämään kalatalouden kestävää kasvua?
Erikoistutkija Pauliina Louhi, Luke
Katso esityksen diat.

13.15-13.35. Uusia menetelmiä rannikon kalojen lisääntymisaluekunnostusten arviointiin. Rannikon pienvesien kalataloudellisia kunnostuksia on viime vuosina alettu toteuttamaan innokkaasti. Miten kunnostukset vaikuttavat kalakantoihin ja kalojen lisääntymiseen?
Tutkija Lari Veneranta, Luke
Katso esityksen diat.

13.35-13.55. Virtavesikunnostuskurssilla tiedot taidoiksi! Miksi ja miten virtavesiämme on kunnostettava? Miten kehittää kunnostusosaamista?
Vesiasiantuntija Janne Tolonen, Valonia
Katso esityksen diat.

13.55-14.15. Miten täpläravun leviäminen pysäytetään? Miten puroon rakennettava täplärapujen nousueste toimii? Entä miten täplärapukannan hävittämiseen tähtäävistä pyyntikokeiluista saatavan tiedon pohjalta voidaan luoda ohjeistuksia täplärapujen hävittämiseen tähtääviin tilanteisiin?
Tutkija Esa Erkamo, Luke
Katso esityksen diat.

Liity webinaariin tästä linkistä.

18.3.2021 klo 13.00-14.30 Riittävätkö innovaatiot suomalaisen vesiviljelyn kestävään kasvuun? 

13.00-13.30. Innovaatio-ohjelmasta ja sen spin off -hankkeista. 
Jouni Vielma, Luke
Katso esityksen diat.

13.30.-13.50. Merikasvatuksen vaikutusten etukäteisarviointi seuranta-aineistoja ja ekosysteemimallinnusta hyödyntämällä. 
Olli Malve ja Harri Kuosa, Syke
Katso esityksen diat: (Malve) ja (Kuosa)

13.50.-14.10. Kokemuksia upotettavasta verkkoaltaasta. 
Markus Kankainen, Luke, ja Sami Suominen, Lännenpuolen Lohi
Katso esityksen diat.

14.10.-14.30. Innovaatiot kiertovesikasvatuksen kannattavuuden parantamisessa. 
Jani Pulkkinen, Luke
Katso esityksen diat.

Liity webinaariin tästä linkistä.

24.3.2021 klo 9.00-10.30 Huomisen kalatuotteet

9.00-9.30. Tiekartta korkean lisäarvon tuotteisiin. ”Tiekartan tavoitteena on taloudellisen analyysin kautta helpottaa lisäarvotuotteiden valmistusmenetelmien käyttöönottoa ja kaupallistamista. Tiekartta toimii työkaluna tutkijoiden ja yritysten välisissä keskusteluissa.”
Erikoistutkija Jari Setälä, Luke
Katso esityksen diat.

9.30-10.00. Nyhtökalaa eri kalalajeista. – ”Voiko nyhtökalaa tehdä muistakin pikkukaloista kuin silakasta? Toimiiko särki, muikku, ahven tai kuore raaka-aineena?”
Tutkimusharjoittelija Julia Liu, VTT
Katso esityksen diat.

10.00-10.30. Työpajat tuotekehityksen apuna. –” Tutkijoiden, kala-alan ammattilaisten ja kuluttajien yhteiset työpajat ovat tehokas tapa jalkauttaa tutkimustietoa tuotekehitykseen samalla, kun tutkijat saavat uusia näkökulmia tutkimuksensa suuntaamiseen. Kuluttajien tuominen mukaan työpajoihin alleviivaa asiakaslähtöisyyden tärkeyttä kaikessa tuotekehityksessä.”
Professori Anu Hopia, Turun yliopisto
Katso esityksen diat.

Liity webinaariin tästä linkistä.

31.3.2021 klo 13.00-15.00 Tutkimusta ja ratkaisuja kaupallisen kalastuksen tueksi 

13.05-13.25. Saimaan muikunkalastuksen kestävyys: kuinka samanlaisia eri kannat ovat? 
Juha Karjalainen, Jyväskylän yliopisto
Katso esityksen diat.

13.25-13.45 Innovaatio-ohjelma osana pidempää kalojen vierasainepitoisuuksien seurantaa
Panu Rantakokko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Katso esityksen diat.

13.45-14.05 Hyljekarkotinten testaus laajan rannikkokalastajaryhmän yhteistyönä
Esa Lehtonen, Luonnonvarakeskus
Katso esityksen diat.

14.05-15.00 Ponttoonirysästä vapautettujen lohien eloonjäänti – Överlevnaden av lax som släppts från pontonfällor. Esitys/presentation + keskustelu/debatt.
Petri Suuronen, Luonnonvarakeskus
Katso esityksen diat.

Liity webinaariin tästä linkistä.

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti valmistunut

Kuva: Jouni Koskela

 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 17.10.2019 työryhmän, joka sai tehtäväkseen arvioida saimaannorpan suojelemiseksi asetettujen kalastuksenrajoittamistoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutuksia sekä laatia ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi. Työryhmän tuli selvittää ja esittää myös muita toimenpiteitä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää. Esityksissä tuli ottaa huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sekä pyrkiä kalastus- ja suojeluintressin yhteensovittamiseen.

Työryhmän on jättänyt raporttinsa maa- ja metsätalousministeriölle. Esityksen lähtökohtana on turvata saimaannorppakannan kasvu suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Samalla pyritään mahdollistamaan sekä kaupallinen että vapaa-ajan kalastus.

Työryhmä teki kaikkiaan 35 toimenpide-esitystä. Lue koko raportti täältä.

Ensimmäinen kalaleader-hakuklinikka järjestetään 18.2.2021

Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on toteutettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa jo kahden ohjelmakauden ajan. Tulevan ohjelmakauden 2021−2027 valmistelut ovat parhaillaan käynnissä, ja tämä alhaalta ylös -periaatteelle pohjautuva menetelmä tullaan näkemään myös uuden rahaston painopisteenä. Paikallisten toimintaryhmien eli kalaleaderien strategian valmisteluita tuetaan järjestämällä hakuklinikoita, joissa käsitellään tulevan kauden valmisteluihin liittyvä asioita. Klinikoille ovat tervetulleita niin nykyiset kuin mahdolliset uudetkin ryhmät.

Ensimmäisellä hakuklinikalla keskitytään paikallisen strategian sisältöön. Miten strategiasta saadaan looginen ja johdonmukainen? Mitä tarkoitetaan strategian vaikuttavuudella? Miten mitataan strategian toteutumista? Tule keskustelemaan näistä kysymyksistä paikallisten kehittäjien ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa hallinnoivien virkamiesten sekä rahaston arviointia tekevien tutkijoiden kanssa.

Ensimmäistä hakuklinikkaa varten pyydämme osallistujia miettimään nykyisen ohjelmakauden kokemusten pohjalta muutaman hyvän ja huonon indikaattorin sekä pohtimaan, miksi ne ovat hyviä/huonoja. Kuvaavatko kyseiset indikaattorit vaikuttavuutta hyvin ja onko tietoja helppo kerätä ja seurata? Esimerkki-indikaattoreita tarkastellaan klinikalla yhdessä, ja keskusteluun voi osallistua myös ilman omia aiempia kokemuksia indikaattoreista.

Hakuklinikka järjestetään TEAMS-kokouksena torstaina 18.2.2021 klo 9-11.30. TEAMS-linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautumisia hakuklinikalle pyydämme 14.2.2021 mennessä seuraavalla lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/42B3EC5E37553EBF

 

Lisätietoa kalaleader-ryhmien edellytyksistä ja strategian sisällöstä löytyy tästä ohjeluonnoksesta kalaleader-ryhmiksi hakeville:

Luonnos ohjeista kalaleader-ryhmille

Toimintaohjelman luonnos paikallisen kehittämisen osalta (powerpoint-muodossa)

EU-asetusten paikallista kehittämistä koskevat artiklat (tämänhetkinen versio)