Kalankasvatuksen olosuhdekatsaus 2017 julkaistu

Suomen toimintaohjelman vaikuttavuutta arvioi Luonnonvarakeskuksen kalatalouden ja kalakanta-arvioinnin osaajista koostuva tiimi. Luonnonvarakeskus on saanut valmiiksi kalankasvatuksen olosuhdekatsauksen vuodelle 2017. Alla linkit kaikkiin julkaistuihin ennakoinnin ja...

Kalatalouden verkostokoordinaattori haussa

Meri- ja kalatalousverkosto etsii nyt kalatalouden verkostokoordinaattoria! Verkostokoordinaattorin tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaan liittyvän viestinnän suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen sekä...

Kalatoimialan hallitusohjelmatavoitteet

Elinkeinokalatalouden keskeiset järjestöt ovat julkaisseet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet kevään eduskuntavaalien lähestyessä: KALATOIMIALAN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET: KAIKILLA ON OIKEUS SYÖDÄ KOTIMAISTA KALAA

Luke: Hylkeet kalastajien ja kalankasvattajien kiusana

Vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat rahalliset vahingot kaupallisille kalastajille olivat noin 350 000 euroa ja kalankasvattajille noin miljoona euroa. Tiedot perustuvat kalastajien ja kalankasvattajien jättämiin vahinkoilmoituksiin. Hyljekannat ovat vahvistuneet...

Mustatäplätokon merkitys Itämeren rannikkokalastukselle kasvaa

Mustatäplätokko havaittiin Itämerellä ensimmäistä kertaa 29 vuotta sitten. Suomen rannikolla saaliit ovat vielä pieniä, mutta etelämpänä siitä on tullut kaupallisesti kalastettu laji, jonka saaliit lasketaan kymmenissä tonneissa. Mustanmeren ja Kaspianmeren alueelta...