Ajankohtaista kalankauppavalvonnasta 2019

Varsinais-Suomen ely-keskus seuraa ja valvoo käynnissä olevalla kalastuskaudella myös kalakauppaa ostoilmoitusten perusteella ja tarkastuskäynnein. Voit lukea tästä ELY-keskuksen lähettämät infokirjeet kalakaupan ostajille. Info rekisteröityneille kalan ostajille Info...

Kalankasvatuksen skenaariot merialueella -työpajat

KALANKASVATUKSEN SKENAARIOT MERIALUEELLA -työpajat Kansallisen vesiviljelystrategian tavoitteena on lisätä kotimaista kalankasvatusta. Kalankasvatus on tärkeä teema myös merialuesuunnittelussa. Skenaariotyössä kootaan eri sidosryhmien näkemyksiä uusien...

Kuhan alamitan muutosten vaikutuksia tutkiva hanke käynnistyy

Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä -hanke on käynnistynyt ja kestää vuoden 2020 loppuun asti. Tavoitteena on saada selville kuhan alamitan noston vaikutukset kaupallisille kalastajille sekä kuhakannalle...