MMM avasi määräaikaisen hakumenettelyn viiteen tukitoimenpiteeseen

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 toimenpiteiden määräaikaisen hakumenettelyn alla mainituissa toimenpiteissä ja seuraavin enimmäisrahoituksin: Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3), 300...

ELY-keskus tiedottaa: Kaupallisten jokilohisaaliiden merkintä

ELY-keskuksen tiedote 28.1.2019: Kaupallisten jokisaaliiden merkintä Jokialueelta kaupallisessa kalastuksessa pyydettyjen Itämerestä peräisin olevien lohien ensimyynti on sallittu vain sellaisille kaupallisille kalastajille, jotka ovat ilmoittaneet elinkeino-,...

MMM: Ensimmäinen vientilupa suomalaisille kalatuotteille Kiinaan

Kiina on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion ja Ruokaviraston vienninedistämismatkan yhteydessä myöntänyt ensimmäistä kertaa vientiluvan suomalaisille kalatuotteille. Kiinan viranomaisten myöntämä vientihyväksyntä on laitoskohtainen ja...

Elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistus etenee eduskuntaan

MMM:n tiedote 29.11.2018: Hallitus antoi tänään esityksen uudeksi elintarvikelaiksi osana elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistuksen tavoitteena on vähentää lainsäädännöstä elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista...