Komission täytäntöönpanoasetus koskien Itämeren turskan suojelua

Komission täytäntöönpanoasetus Itämeren itäosan turskakannan säilymiseen kohdistuvan vakavan uhan lievittämiseksi toteutettavista toimenpiteistä Komissio antoi 22.7.2019 asetuksen, jolla kielletään turskan kalastus osa-alueilla 24, 25 ja 26. Kyseiset komission...

Rajavartiolaitos: Lohenkalastuksen valvonta alkaa Pohjanlahdella

14.05.2019 12.04 Lohenkalastuksen valvonta alkaa Pohjanlahdella Varsinais-Suomen ely-keskuksen kalastuksen valvonta ja Rajavartiolaitokseen kuuluva Länsi-Suomen merivartiosto aloittavat lohenkalastuksen valvonnan Pohjanlahdella. Valvonta käynnistyy Selkämereltä....