De första ansökningsomgångarna av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden börjar den 4 mars 2022

 

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar de första ansökningsomgångarna av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) den 4 mars. De första ansökningsomgångarna gäller investeringsåtgärd, verksamhetsbidrag till fiskeleader-grupper samt datainsamling och tillsyn.

Ansökningsförfarandena för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden införs för skyndsamma investeringsprojekt. Genom att lämna in en ansökan till informationssystemet Hyrrä blir kostnaderna för projektet stödberättigande från och med den dag som ansökan lämnas in, om närings-, trafik- och miljöcentralen senare fattar ett positivt beslut om stöd för projektet. Med andra ord kan projekt redan efter att ansökan om stöd lämnats in börja genomföras på den sökandes egen risk och med vetskap om att projektet eventuellt kan meddelas ett negativt stödbeslut. Stödbeslut kan fattas i fråga om ansökningar först när Europeiska kommissionen har godkänt Finlands EHFVF-program. Godkännandet väntas ske senast i början av hösten 2022.

Därför rekommenderas det inte att ansökan lämnas in i detta skede, om det inte är nödvändigt att inleda projektet redan våren 2022. Beredningen av den nya programperioden pågår i fråga om urvalskriterierna för projekt och ärenden som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Statsrådets förordning innehåller bland annat bestämmelser om stödnivåer och de godtagbara kostnaderna. De sökande uppmanas att vänta med att ansöka om stöd och inleda projekt tills Finlands EHFVF-program har godkänts och programförberedelserna har slutförts även i fråga om urvalskriterierna och statsrådets förordning.

Närmare anvisningar och riktlinjer kommer att läggas ut på merijakalastalous.fi allteftersom de blir färdiga.

De kontinuerliga ansökningsomgångarna som öppnas 4.3.2022:

Prioritering 1: hållbart fiske samt återställande och skydd av vattenmiljön

  • Investeringar i fiske
  • Investeringar i selektivitet och skydd av fiskeredskap samt i djurs välbefinnande
  • Datainsamling
  • Tillsyn

För de här åtgärder beviljas inte stöd för byte av fiskefartygs motor och inte heller för investeringar i fiskehamnar och landningsplatser. De insatser som rör dessa kan sökas senare.

Prioritering 2: Hållbart vattenbruk samt beredning och marknad

  • Investeringar i vattenbruk
  • Investeringar i beredning

Prioritering 3: Lokal utveckling

  • Fiskeleader verksamhetsbidrag

Avsikten är att de övriga åtgärderna ska öppnas när Europeiska kommissionen har godkänt Finlands EHFVF-program, senast hösten 2022.

 

Beslutet om ansökan (på finska)

Ansökningsanvisningar

Anvisningar om resultatindikatorer publiceras snart.

Hyrrä-anvisningar publiceras snart.

Statsrådet beslut omFinlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (på finska)